Na natječaju za zbornik dječjih radova Lovrakovih dana sudjelovalo 80 škola

NASLOVNAŠKOLSKO ZVONO

FOTO: OŠ Mato Lovrak

SKRIVENO BLAGO

Na natječaju za zbornik dječjih radova Lovrakovih dana sudjelovalo 80 škola

Odabrani radovi na temu Blago moga zavičaja iz osnovnih i srednjih škola od Istre do Osijeka uvršteni su u zbornik radova Darovi djetinjstva

12.6.2018. 22:16 | Zvono PREGLEDA: 448

VELIKI GRĐEVAC Osnovna škola Mate Lovraka iz Velikoga Grđevca već 31. godinu organizira kulturno-umjetničku manifestaciju Lovrakovi dani kulture koja okuplja svake godine naše najpoznatije stručnjake i kulturne djelatnike, metodičare i učitelje te poznate književnike i likovne umjetnike.

Lovrakovi su dani kulture predstavljanje kreativnoga rada učitelja, voditelja literarnih, novinarskih, likovnih i dramskih družina osnovnih škola iz čitave domovine. Obzirom da se ove godine obilježava godina kulturne baštine, tema ovogodišnjeg natječaja je BLAGO MOGA ZAVIČAJA. Radi se o skrivenom blagu koje čuva naš narod, a nalazi se u običajima, narodnoj nošnji, legendama i narodnim predajama naših predaka. O tom i takvom skrivenom blagu svojeg zavičaja pišu naši mali i veliki stvaratelji nadahnuti bogatstvom i ljepotama kulturne baštine naše domovine.

Jedna od najvećih vrijednosti ove manifestacije je poticanje dječjeg stvaralaštva. Dječji ostvaraji oblikovani riječju i slikom sakupljeni su u zbornicima literarnih, novinarskih i likovnih uradaka učenika osnovnih škola.Ovogodišnji zbornik sadrži učeničke ostvaraje na zadanu temu. Poziv na natječaj poslan je u sve osnovne škole naše domovine. Na natječaju je sudjelovalo 80 škola s ukupno 699 dječjih literarnih, novinarskih i likovnih ostvaraja. S literarnim radovima sudjelovalo je 55 škola s ukupno 248 uradaka (108 nižih i 140 viših razreda), 15 škola sudjelovalo je na natječaju za novinarsko stvaralaštvo s ukupno 26 novinarskih ostvaraja, a 80 škola poslalo je ukupno 425 (115 radova viših i 310 radova nižih razreda) likovna rada.POPIS ŠKOLA PO ŽUPANIJAMA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

I. OŠ Bjelovar

II. OŠ Bjelovar

III. OŠ Bjelovar

V. OŠ Bjelovar

OŠ Berek

ČOŠ Daruvar

ČOŠ Končanica

OŠ Đulovac. PŠ Bastaji

OŠ Garešnica, PŠ Hrastovac

OŠ Ivana Nepomuka Jemeršića, Grubišno Polje

OŠ Ivanska

OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac

OŠ Mirka Pereša, Kapela

OŠ Rovišće

OŠ Sirač

OŠ Štefanje

OŠ Trnovitički Popovac

OŠ Velika Pisanica

OŠ Veliko Trojstvo

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OŠ »Doktor Stjepan Ilijašević«, Oriovac

OŠ »Đuro Pilar«, Slavonski Brod

OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

OŠ »Ivan Filipović,« Velika Kopanica

OŠ »Ivan Meštrović«, Vrpolje

OŠ »Josipa Kozarca«, Slavonski Šamac

OŠ »Mato Lovrak«, Nova Gradiška

OŠ Neorić-Sutina, Neorić

OŠ »Stjepan Radić«, Oprisavci

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OŠ Cavtat, Cavtat

OŠ Ivana Gundulića, Dubrovnik

OŠ Ston, Ston

GRAD ZAGREB

OŠ Bartola Kašića

OŠ Brezovica

OŠ Dragutina Domjanića

OŠ Lučko

OŠ Ljubljanica

OŠ Marina Držića

OŠ Mate Lovraka

OŠ Pantovčak

OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića

ISTARSKA ŽUPANIJA

Centar »Liće Faraguna«, Labin

OŠ »Monte Zaro«, Pula

OŠ Rovinj, Rovinj

Talijanska osnovna škola »Edmondo de Amicis«, Buje

OŠ Tar – Vabriga, Tar

OŠ Vladimira Nazora, Pazin

OŠ Vladimira Nazora, Pazin, PŠ Karojba

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OŠ Barilović, Barilović

OŠ Draganići, Draganići

OŠ Grabrik, Karlovac

OŠ Mahično, Mahično

OŠ Rečica, Rečica

OŠ Turanj, Karlovac

OŠ »Slava Raškaj«, Ozalj

OŠ Vojnić, Vojnić

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OŠ »Antun Nemčić Gostovinski», Koprivnica

OŠ »Antun Nemčić Gostovinski», PŠ Jagnjedovec

OŠ »Braća Radić«, Koprivnica

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju »Podravsko sunce,« Koprivnica

OŠ »Grigor Vitez«, Sveti Ivan Žabno

OŠ Molve, Molve

OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka

OŠ Vladimir Nazor, Križevci

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OŠ Donja Stubica, Donja Stubica

OŠ Ante Kovačića, Zlatar

OŠ Augusta Cesarca, Krapina

OŠ Bedekovčina, Bedekovčina

Centar za odgoj i obrazovanje, Krapinske Toplice

OŠ Mače, Mače

OŠ Oroslavje, Oroslavje

OŠ »Vladimir Bosnar«, Stubičke Toplice

OŠ Vukovina, Vukovina

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OŠ Belica, Belica

OŠ Domašinec, Dekanovec

OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OŠ Antuna Mihanovića, Osijek

OŠ Dore Pejačević, Našice

OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Cenar za odgoj i obrazovanje, Rijeka

OŠ »Dolac«, Rijeka

OŠ Čavle, Čavle

OŠ Doktora Branimira Markovića, Ravna Gora

OŠ Eugena Kumičića, Rijeka

OŠ »Gelsi«, Rijeka

OŠ »Hreljin«, Hreljin

OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice

OŠ Jelenje – Dražice, Dražice

OŠ Kostrena, Kostrena

OŠ »Kozala,« Rijeka

OŠ Kraljevica, PŠ Križišće

Katolička osnovna škola »Josip Pavlišić«, Rijeka

OŠ »Nikola Tesla«, Rijeka

OŠ Pećine, Rijeka

OŠ »Petar Zrinski«, Čabar

OŠ »Sveti Matej«, Viškovo

OŠ Škurinje, Rijeka

OŠ Turnić, Rijeka

OŠ Viktora Cara Emina, Lovran

OŠ »Vežica«, Rijeka

OŠ »Vladimir Gortan«, Rijeka

OŠ Zvonka Carra, Crikvenica, PŠ Selce

SISAČKO-MOSLAVAČKA

OŠ Banova Jaruga, Banova Jaruga

OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak

OŠ Ludina, Velika Ludina

OŠ Mate Lovraka, Petrinja

OŠ Vladimira Vidrića, Kutina

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OŠ braće Radića, Bračević

OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski – Han

OŠ »Josip Vrgilij Perić«, Imotski

OŠ Srcu Dukmonida, Marin

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik

OŠ Pirovac, Pirovac

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Centar za odgoj i obrazovanje, Velika Gorica

OŠ braće Radića, Kloštar Ivanić

OŠ Jakovlje, Jakovlje

OŠ »Ljubo Babić«, Jastrebarsko

OŠ »Ljubo Babić«, Jastrebarsko, PŠ Desinec

OŠ »Petar Zrinski«, Šenkovec

OŠ Sveta Nedelja, PŠ Rakov Potok

OŠ Stjepana Bencekovića, Zagreb

OŠ Vrbovec, VrbovecSvaka je škola na natječaj mogla poslati 5 literarnih, 5 novinarskih i 5 likovnih uradaka učenika razredne nastave i isto toliko uradaka učenika predmetne nastave. Nagradu će dobiti učenici i njihovi voditelji, kao i škole za najbolju selekciju, literarnih, novinarskih i likovnih ostvaraja. Ove je godine dodijeljena Pohvala za originalnost – skupni rad učenika 3. razreda talijanske osnovne škole, Scuola elementare Italiana »Edmondo de Amicis«, Buje. Treba istaknuti da je na ovogodišnji natječaj pristiglo 28 likovnih radova iz sedam škola za učenike s posebnim potrebama.

Članovi Prosudbenog povjerenstva (Ivana Ontl Horvat, predsjednica, Ljerka Vodopija i Šandor Kasaš, članovi) nagradili su sljedeće učenike i njihove novinarske ostvaraje:

Laura Bujan, 8. razred, Gizdavi seljaki – filmski junaki, OŠ Draganići (voditeljica: Matilda Marković);

Gabriela Gazdek, 7. razred, Biti majka i žena blago je moga zavičaja, OŠ Molve (voditeljica: Mirela Paša);

Magdalena Grudenić, 5. razred, Zavičajnu baštinu čuvaju kulturno-umjetnička društva, OŠ Ivanska (voditeljiica: Tanja Nađ);

Nina Franki, 8. razred, Nekad bilo, sad se spominjalo, OŠ Vežica, Rijeka (voditeljica: Mihovila Čeperić-Biljan);

Borna Šestak, 8. razred, Rođenje je jedan od najljepših životnih trenutaka, OŠ Novi Marof (voditeljica: Sunčica Križan-Kadi).

Za najbolju selekciju novinarskih ostvaraja nagrađuje se Osnovna škola Draganići iz Draganića.

Članovi Prosudbenog povjerenstva (Marina Nejedli, predsjednica, Andrea Petrić i Stjepan Banas, članovi) nagradili su sljedeće učenike nižih i viših razreda te njihove literarne ostvaraje:

NIŽI RAZREDI

Neva Novak, 2. razred, Sobočki maškori, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica (voditeljica: Ljiljana Rinkovec);

Marko Perković, 3. razred, Božićni običaji, III. OŠ Bjelovar (voditeljica: Suzana Turković);

Teo Hanžeković, 4. razred, Blago moga zavičaja, OŠ »Braća Radić«, Koprivnica (voditeljca: Vesnica Mlinarić);

Leonarda Vrbanić, 3. razred, Priča o baki Janici, OŠ Turanj, Karlovac (voditeljica: Dubravka Kralj);

Sara Gorupec, 4. razred, Kaj, OŠ Oroslavje (voditeljica: Snježana Sitarić-Knezić)

Za najbolju selekciju literarnih ostvaraja NIŽIH RAZREDA nagrađuje se Osnova škola Turanj iz Karlovca.

VIŠI RAZREDI

Ante Leonardo Šolić, 7. razred, Grmilo – sivalo, OŠ Neorić-Sutina, Neorić (voditeljica: Silvana Bampa-Listeš);

Leonardo Ivić, 5. razred, Čuvarica svjetlosti, OŠ u Đulovcu, PŠ Bastaji (voditeljica: Anđelina Papac);

Jakob Trupković, 8. razred, Međimorske reči, OŠ Gornji Mihaljevec (voditeljica: Lidija Novak Levatić)

Regina Matić, 7. razred, Paška čipka, OŠ Mate Lovraka, Zagreb (voditeljica: Vesna Haramina-Rilović);

Andrea Džambo, 8. razred, Blago moga zavičaja, OŠ »Stjepan Radić«, Oprisavci (voditeljica: Anja Flidr)

Za najbolju selekciju literarnih ostvaraja VIŠIH RAZREDA nagrađuje se Osnovna škola Gornji Mihaljevec.

Članovi Prosudbenog povjerenstva (Anita Res, predsjednica, Marija Čičak i Valna Bastijančić Erjavec, članovi) nagradili su sljedeće učenike i njihove ostvaraje:

NIŽI RAZREDI (1. – 4. RAZREDA):

Sara Bravar, 3. razred, OŠ Vladimira azora, Pazin, PŠ Trviž (voditeljica: Jasminka Milovan);

Eva Zamarin, 2.a razred, OŠ Jurja Šižgorića, Šibenik (voditeljica: Helena Šarić);

Lana Vučić, 3. razred, OŠ Turanj, Karlovac (voditeljica: Arijana Mikšić);

Duje Marasović, 4. razred, OŠ »Starigrad«, Starigrad-Paklenica (voditeljica: Ljiljana Jović);

Ena Lusavec, 2. razred, OŠ »Grigor Vitez«, Sveti Ivan Žabno (voditeljica: Nevenka Bajsić)

NAJBOLJA SELEKCIJA LIKOVNIH OSTVARAJA NIŽIH RAZREDA: OŠ Vladimira Nazora Pazin, PŠ Trviž

VIŠI RAZREDI (5. – 8. RAZREDA):

Julija Barišić, 6. razred, OŠ Dore Pejačević, Našice (voditeljica: Sanja Portnar);

Iva Stožicki, 7. razred, ČOŠ Jana Amosa Komenskog, Daruvar (voditeljica: Danuška Doležal-Balta);

Nika Matić, 7. razred, OŠ Mate Lovraka, Zagreb (voditeljica: Bernadica Mažar)

Marin Senjanin, 7. razred, OŠ Ivan Duknović, Marina (voditeljica: Dragica Gruić);

Ella Carek, 6. razred, OŠ »Braća Radić«, Koprivnica (voditeljica Sanja Pakasin)

NAJBOLJA SELEKCIJA LIKOVNIH OSTVARAJA VIŠIH RAZREDA: ČOŠ Jana Amosa Komenskog, Daruvar

ŠKOLE ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA:

EDI SURIJAN, 6. OOS, Centar »Liče Faraguna«, Labin (voditelj: Krešo Runko);

SANELA VIDMAR, 8. razred, Centar za odgoj i obrazovanje, Rijeka (voditelj: Hari Vidović);

MARIJAN NEMEŠ, 7. razred, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (voditeljica: Izabela Babić);

EMANUEL SAINA, 2. OOS, Centar »Liče Faraguna«, Labin (voditeljica: Ivana Rukavina);

JAN KAHLINA, 8. razred, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (voditeljica: Marija Antolić)

NASLOVNICA ZBORNIKA »DAROVI DJETINJSTVA«

MARIJA FIŠTROVIĆ, 4. razred, OŠ Berek (voditeljica: Sanja Radošević)

POHVALA ZA ORIGINALNOST:

ŠKRINJA S BLAGOM, skulptura – kaširani papir, SKUPNI RAD, 3.razred (voditeljice: Milena Saina, Sanja Hasanović), talijanska osnovna škola SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA »EDMONDO DE AMICIS« BUJETagovi: lovrakovi dani kulture, veliki grđevac, mato lovrak, zbornik

Bajs na dodjeli nagrade na Lovrakovim danima kulture
Cure Iz CEntra u Velikim Grđevcu
Župan Bajs na Danu općine u Velikom Grđevcu
Cure Iz CEntra otvaraju novu sezonu kupanja u Velikom Grđevcu
Kako je Dan knjige prošao u Osnovnoj školi Mate Lovraka u Velikom Grđevcu
Uz Bajsovu podršku tri škole kreću u novi sustav obrazovanja
Koving – dva desetljeća uspjeha
Na današnji dan 1899. u Velikom Grđevcu rodio se Mato Lovrak
»Ne volim riječ tolerancija, jer ona podrazumijeva prešutno ignoriranje«
U Velikom Grđevcu rješavaju probleme s odlaganjem otpada
Obilježena obljetnica oslobođenja Velikog Grđevca
Dani kruha u Velikom Grđevcu
Osmaši na terenskoj nastavi u Vukovaru
Harmonikaš iz Velikog Grđevca kreće na studij glazbe u Kragujevac
Župan Bajs zadovoljan poslovanjem velikogrđevičkih bazena
Blagdan Velike Gospe na grđevačkim bazenima
Praznična subota na grđevačkim bazenima
Nedjelja na grđevačkim bazenima
Nedjelja na grđevačkim bazenima
ŠVEĐANKE DOLAZE U BJELOVAR: Bjelovarčanke doznale protivnice u Challenge Cupu
Planinarenje po Badnju i Visočici s »Vatrenima« u mislima
Kulturni tulum »za po doma« u knjižnici u Čazmi
Najbolji orači Zoran Kosanović, Branko Sejka i Dražen Cindrić
»Vatreni« su izgubili, ali su Francusku pobijedili dečki koji su se pripremali u Daruvaru
HRVATSKA JE VICEPRVAK SVIJETA: Tuga, veselje, pa ponovo tuga, ali na kraju veselje i veliko slavlje bjelovarskih navijača
17. Natjecanje orača i 9. Natjecanje u oranju konjima Bjelovarsko-bilogorske županije
Kravat pukovnija poziva navijače da navijačke šalove vežu kao kravatu
Podrška Vatrenima iz Velog Lošinja od košarkaša bjelovarskog KK VEDI i KK Cedevite
Vatreni – nogometni ratnici – moderni gladijatori
NK Bjelovar počinje s pripremama za sljedeću sezonu
100. obljetnica rođenja jednog od najvećih redatelja u povijesti filma
Navijač iz Vagovine s »vatrenim« autom
Počelo prijavljivanje za rujansku Fun Run utrku
Hrebak najavio i obnovu matične zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar
Ministarstvo regionalnoga razvoja sufinanciralo obnovu bazena

Pretraži Zvono

48 SATI NA ZVONU

.

ŠVEĐANKE DOLAZE U BJELOVAR: Bjelovarčanke doznale protivnice u Challenge Cupu

.

Planinarenje po Badnju i Visočici s »Vatrenima« u mislima

.

Kulturni tulum »za po doma« u knjižnici u Čazmi

.

Najbolji orači Zoran Kosanović, Branko Sejka i Dražen Cindrić

.

»Vatreni« su izgubili, ali su Francusku pobijedili dečki koji su se pripremali u Daruvaru

.

HRVATSKA JE VICEPRVAK SVIJETA: Tuga, veselje, pa ponovo tuga, ali na kraju veselje i veliko slavlje bjelovarskih navijača

HRVATSKA JE VICEPRVAK SVIJETA: Tuga, veselje, pa ponovo tuga, ali na kraju veselje i veliko slavlje bjelovarskih navijača

Kako je ulazak Hrvatske u finale Svjetskog prvenstva proslavljen u Bjelovaru

MALO SE PRETJERALO SA SLAVLJEM: Stradao krov na Gradskoj tržnici i prometni znak

Vatreni – nogometni ratnici – moderni gladijatori

Završen natječaj, cesta od Gudovca do Farkaševca sredinom kolovoza ide u obnovu

Aerodrom pokraj Čazme, uz ove ambicije, mogao bi postati troškovna rupa bez dna

Kako komentirate slab odaziv na rad za opće dobro?

Svaki početak je težak, vidjet ćemo do kraja godine.

Bespotrebno cimaju ljude, nije njima lako.

Treba ukinuti socijalnu pomoć.

Ma svi znaju da oni ustvari rade na crno, samo smo se dosad pravili ludi, a sad je jasno.

Tko ima opravdanje u redu, a ostalima koji nisu došli prestati plaćati.

Klikni na odgovor za koji želiš glasati.
Pogledaj rezultate

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAOGLAŠAVANJE